Obecne ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316 z późn.zm.) nie przewidują zakazu prowadzenia działalności ujętej w PKD pod numerem 85.51.Z (Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych w zakresie działalności szkół jogi).

Zajęcia jogi i terapii kręgosłupa będą odbywać się zgodnie z harmonogramem. Wymagana jest jednak wcześniejsza rezerwacja terminów w związku z obowiązującym reżimem sanitarnym i ograniczeniem liczby uczestników zajęć - proszę o zgłoszenia emailem lub wiadomość przez fb. Harmonogram jest dostępny na naszym fb i stronie https://bosajoga.pl/harmonogram